Proclaimer

De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, volledig, veilig en juist te houden. De normen uit de Service Code Gouda zijn hierbij leidraad.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Onderaan de websitepagina's van deze site kunt u vinden hoe u kunt reageren. De toegankelijkheid van deze site is voor ons belangrijk. We zorgen dan ook dat de website voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid.

Bekendmakingen

De wekelijkse bekendmakingen van de gemeente Gouda worden geplaatst in het gratis huis-aan-huisblad de Goudse Post.

Privacy

Persoons- of adresgegevens worden gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen uw contactgegevens gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. De gemeente Gouda doet regelmatig onderzoek naar de klanttevredenheid om zodoende haar dienstverlening te verbeteren. Mocht u liever niet benaderd worden voor onderzoeksdoeleinden vanuit de gemeente Gouda, kunt u zich hier inschrijven voor het afmeldingsregister onderzoek.

Copyright

Gebruik van fotografie/beeldmateriaal alleen na schriftelijk toestemming van de betreffende fotograaf. Tenzij anders vermeld, is op deze website een Creative Commons Licentie van toepassing. De gebruiker mag de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken. De gebruiker dient http://www.gouda.nl/ als bron te vermelden.