Homepage RSS icoon

 • Minister Bruins op werkbezoek bij Gedeelde Zorg

  Onder de noemer 'Gedeelde Zorg' hebben zorgorganisaties en gemeenten een gezamenlijke visie op zorg en welzijn ontwikkeld. Deze vormt het vertrekpunt voor een duurzame inrichting van zorg en welzijn in de regio Midden-Holland. De gezamenlijke aanpak is de aanleiding voor een werkbezoek van Minister Bruins aan betrokken partijen. Op 18 november liet de minister zich in het Huis van de Stad van Gouda bijpraten over de visie, de aanpak en de knelpunten van Gedeelde Zorg. Bruins: “Zorg en openbaar bestuur moeten veel dichter bij elkaar opereren, mooi om te zien dat dit in deze regio al zo goed tot stand komt."

 • De collectieve zorgverzekering: een betaalbare zorgverzekering voor goede zorg

  Wilt u goede zorg en een betaalbare zorgverzekering? De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Per 1 januari 2020 is het weer mogelijk om over te stappen naar deze zorgverzekering. Bekijk de mogelijkheden.

 • Jeugdlintje voor Indigo Tjan en Peter Rietveld

  Op vrijdag 15 november ontvingen Indigo Tjan en Peter Rietveld het jeugdlintje ‘De Goudse Ster’ uit handen van wethouder Corine Dijkstra en kinderburgemeester Talitha Schaddelee. Het jeugdlintje werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis op de Markt.

 • Intentieovereenkomst gesloten voor locatie A1 van Spoorzone

  De kavels langs het spoor, ter hoogte van het Hamstergat, vormen een deellocatie van de Spoorzone. Voor deze locatie, ook wel de A1 locatie genoemd, is het plan om woningen en voorzieningen te realiseren. Architectenbureau M3 Architecten en ontwikkelaar Wibaut BV gaan aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze plek. Op 13 november tekenden de partijen de intentieovereenkomst met de gemeente.

 • Nieuwe subsidieregeling voor instandhouding erfgoed

  Een levendige en goed onderhouden binnenstad draagt bij aan goed wonen, werken en recreëren. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze bewoners en de vele bezoekers aan de stad. Dat geldt ook voor de panden in de binnenstad. Het is daarom belangrijk dat de gemeente en de eigenaren van gebouwen er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt. Het college heeft de subsidieverordening instandhouding erfgoed vastgesteld. Met deze subsidieverordening wordt de succesvolle ondersteuning van eigenaren van gemeentelijk erfgoed voortgezet met o.a. financiële ondersteuning van planmatig onderhoud. Daarnaast is de regeling het kader voor de subsidieregeling voor het gevelherstel in het kader van Gouda 750. Ook het programma Wonen boven Winkels wordt met deze regeling voortgezet.

 • Dubbel feest op Boomplantdag Gouda

  Op 20 november 2019 houden gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland de jaarlijkse Boomplantdag. Dit jaar is het dubbel feest met het vergroenen van het Plazuidplein en de Raam. Wethouder Hilde Niezen en kinderburgemeester Talitha Schaddelee geven om 9.00 uur samen het startsein aan het Plazuidplein. Daar worden zeven grote bomen geplant door leerlingen uit groep 7 van de Calvijnschool.

 • Gemeente Gouda sluit drugspand Noordhoef voor 12 maanden

  De gemeente Gouda heeft zondag jl. de sluiting van de woning aan de Noordhoef in Gouda voor 12 maanden verlengd voor het overtreden van de Opiumwet. Deze sluiting volgt aansluitend op de spoedsluiting van 2 weken. Eerder was in de woning een handelshoeveelheid soft- en harddrugs, een gasdrukwapen en een projectiel lijkend op een granaat aangetroffen. Omdat niet gelijk kon worden vastgesteld of het wapen en de granaat echt waren of dat het replica’s betrof, werd het pand met spoed voor 2 weken gesloten. Nader onderzoek leert dat de granaat een replica betreft en dus niet strafbaar is volgens de Wet wapens en munitie. Het gevonden wapen is waarschijnlijk een gasdrukwapen, naar de exacte werking en strafbaarheidstelling hiervan wordt nog nader onderzoek gedaan.

 • Goed bezochte extra informatieavond bomen Nieuwehaven

  Op verzoek van bewoners van de omringende straten hield de gemeente Gouda donderdagavond 7 november een extra informatieavond over de bomen in de Nieuwehaven. Een groep betrokken bewoners rondom de Nieuwehaven wilde meer informatie over het gelopen proces van de werkgroep en hun eigen ideeën vertellen om een einde te maken aan de wortelopdruk. De avond trok circa 50 bewoners uit de Nieuwehaven en omringende straten.

 • Vrijwilligerspenning voor de heer Nederlof

  Op 7 november ontving de heer A.W. (Ad) Nederlof de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning is uitgereikt tijdens de Senioren Soos in de Ontmoetingskerk.