Wob-verzoek

De gemeente geeft op allerlei manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Wob-verzoek.

Beschrijving

Wob-verzoek indienen (met DigiD - burger)

Wob-verzoek indien (met eHerkenning - organisatie)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren.
 

Kosten

Een Wob-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen houdt u er dan rekening mee dat dit wel geld kost. Er zijn verschillende manieren om te betalen:

•    via een acceptgiro (u ontvangt hiervoor een belastingaanslag van de BSGR, de organisatie die voor de gemeente de aanslagen verzorgt);
•    via automatische incasso;
•    via de berichtenbox in Mijnoverheid.nl. 
 

Aanvraag

U kunt documenten digitaal aanvragen. Dat doet u via één van de bovenstaande blauwe knoppen. Welke knop u kiest, hangt ervanaf of u het Wob-verzoek doet als burger of dat u een Wob-verzoek doet namens een organisatie. Na het invullen van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Alle andere digitale manieren (bijvoorbeeld via fax, (persoonlijke) e-mailadressen, het digitale klachtenformulier, LinkedIn-, Twitter- of Facebookaccounts) kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van documenten.

Schriftelijk 

U kunt ook een schriftelijk Wob-verzoek doen. Dit doet u via de post. In uw schriftelijk verzoek moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt ontvangen.

U kunt het Wob-verzoek sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1086, 2800 BB in Gouda. Let erop dat u ook een handtekening bij uw verzoek zet.

Termijn

De gemeente moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op uw Wob-verzoek. Deze termijn kan eventueel met vier weken worden verlengd.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. Op welke manier kunt u lezen in de beslissing die u ontvangt.
 

Zie ook

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over Wob kunt u de website van het Ministerie van BZK  bekijken. Of bel ons op 14 0182.