WOB verzoek

De gemeente geeft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via de gemeentepagina in de krant, persberichten, gouda.nl of door het uitgeven van folders en brochures. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben.

Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. De gemeente hoeft geen informatie te geven, als zij andere belangen zwaarder moet laten wegen. Ook wordt geen informatie verstrekt over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren.

Wob verzoek indienen

Voor het digitaal aanvragen van Wob informatie, dient u gebruik te maken van het ‘Wob verzoek formulier’.

U krijgt na het invullen van het “Wob verzoek formulier” een ontvangstbevestiging. Alle overige digitale wegen zoals onder andere de fax, (persoonlijke) e-mail adressen, het digitale klachtenformulier, Linkedin-, Twitter- of Facebook accounts zijn uitgesloten voor het aanvragen van Wob informatie.

Schriftelijk Wob verzoek

U kunt ook een schriftelijk Wob verzoek via de post insturen. Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt. U kunt het Wob verzoek sturen aan: college van burgemeester en wethouder, Postbus 1086, 2800 BB in Gouda. Let u erop dat uw verzoek is voorzien van een handtekening.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Indien u de documenten per post wilt ontvangen, kunnen voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kosten in rekening worden gebracht. Als voorbeeld : een A4 formaat kost u 0,25 eurocent per kopie. U kunt er ook voor kiezen om de informatie per e-mail toegezonden te krijgen of de gewenste informatie kosteloos in te zien in het Huis van de Stad.

Wanneer krijg ik antwoord?

De gemeente moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op uw Wob verzoek. Deze termijn kan eventueel met vier weken worden verlengd.

Ik ben het niet eens met de beslissing, wat kan ik doen?

U kunt bezwaar maken. Op welke manier kunt u lezen in de beslissing die u ontvangt.

Meer weten?

Kijk op de website van het Ministerie van BZK voor antwoorden op veelgestelde vragen over de Wob. Of neem contact op met 14 0182.

Uitgelicht