Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U kunt bij de gemeente een verzoek om informatie uit documenten indienen. Dit is een zogenaamd Wob-verzoek. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

U kunt uw verzoek schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. U kunt uw verzoek niet per mail of per fax bij de gemeente indienen. U ontvangt binnen vier weken het antwoord van de gemeente.

Indien u er voor kiest om kopieën van de door u gevraagde stukken per post toe te laten sturen houdt u er dan rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. U ontvangt hiervoor een accept-giro van de gemeente.