Arbeidsvoorwaarden Gemeente Gouda

Beloning

De beloning is gekoppeld aan het niveau van de functie die je gaat uitoefenen en is terug te vinden in de inschalingstabel op de website van de VNG (zie link onderaan de pagina bij ‘meer weten’). Daarnaast kan de gemeente Gouda medewerkers belonen die zich extra inzetten of een bijzondere prestatie leveren in een vorm van een prestatiebeloning.

Het Individueel keuzebudget

Je beschikt over een vrij besteedbaar budget (naast het salaris). Dit heet het Individueel Keuze Budget (IKB). Geld uit verschillende regelingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof) is omgezet in een persoonlijk budget. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou. Je krijgt dus meer zeggenschap. Per 1 januari 2018 bedraagt het IKB 16,8% van het salaris en eventuele salaristoelagen. Per 1 juli 2018 is het IKB verhoogd naar 17,05%.

Flexibele werktijden

Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. We stimuleren je om te flexwerken. Verder hebben we een geweldig mooi gebouw: ‘Het Huis van de Stad’. Dit moderne gebouw is ingericht om te flexwerken, centraal gelegen en biedt uitzicht over heel Gouda.

Pensioen

De gemeente heeft een uitstekende pensioenregeling voor haar medewerkers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP-Keuzepensioen biedt veel mogelijkheden voor ambtenaren bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanaf 60 jaar te stoppen met werken, een variërende hoogte van je pensioen, gedeeltelijk doorwerken, het is allemaal mogelijk.

Collectiviteitskortingen

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Je kunt je extra verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met gebruikmaking van het collectieve contract dat we hebben afgesloten met Loyalis. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in ‘gedeeltelijke dekking’, volledige dekking en voor zowel gedeeltelijk als volledige dekking. Voor meer informatie hierover, of om jezelf aan te melden voor deze verzekering klik hier

Aanvullende verzekering nabestaandenpensioen
Je kunt je bijverzekeren voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen met gebruikmaking van het collectieve contract dat we hebben afgesloten met elipsLife. Voor meer informatie hierover, of om je aan te melden voor deze verzekering kun je kijken op de website van elipsLife

Zorgverzekering
Je kunt je met collectieve korting verzekeren bij IZA, Menzis of CZ. Om medewerkers te stimuleren zich aanvullend te verzekeren, ontvang je hiervoor één keer per jaar in de maand december een werkgeversbijdrage. Je hebt recht op een werkgeversbijdrage wanneer je een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ dan wel Aanvullend 3 of 4 bij Menzis. Je bent overigens niet verplicht een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Wil je weten of deze korting voor jou interessant is, kijk dan hier. Deze tegemoetkoming houdt in dat je € 168 bruto per jaar terugkrijgt via het salaris en € 296 bruto per jaar indien je salaris lager is dan het bedrag dat hoort bij het maximum van schaal 6.

Overige verzekeringen
Alle verzekeringen met collectiviteitskorting kun je hier vinden.

Reiskostenvergoeding

Gemeente Gouda kent een reiskostenregeling die het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleert. De gemeente Gouda stelt aan haar personeel géén parkeerplaatsen ter beschikking. Indien je besluit om toch met de auto naar het werk te reizen, komen deze kosten voor eigen rekening. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid (betaalde Q-park garage) bevindt zicht naast het Huis van de Stad. De vaste netto vergoeding voor medewerkers die reizen met het openbaar vervoer of de fiets is hoger dan voor medewerkers die met de auto naar het werk komen. Naast de netto vergoeding kun je een fiscaal voordeel krijgen over de reiskosten die niet worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden op maat

Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • aanschaf fiets met fiscaal voordeel.
  • uitruilen van reiskosten, sportcontributie, opleidingskosten en vakbondscontributie.
  • kopen of verkopen van verlofuren.

Verlofregelingen

Je kunt gebruikmaken van diverse verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof (50% doorbetaald!) en natuurlijk de wettelijke regelingen, zoals zorgverlof.

Persoonlijke ontwikkeling

We willen putten uit jouw kunde om het beste aan de stad te kunnen geven. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in jouw loopbaan. Voor iedere medewerker is er een budget beschikbaar, om je eigen ontwikkeling vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld via ons eigen virtueel ontwikkelcentrum genaamd GoudAcademie waarin we diverse opleidingen en trainingen aanbieden. ‘Jonge Goudse’ is één van de meest recente trainingsprogramma’s, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de kracht en ontwikkeling van jonge medewerkers in wisselwerking met senior medewerkers. Verder zijn wij aangesloten bij het gemeentelijke samenwerkingsplatform Werken in het Westen, die een groot aanbod van trainingen en opleidingen aanbied. Samen met jou worden afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling, de vereiste kennis en vaardigheden en de in dat kader te volgen opleidingen.

Meer weten?

De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeente (Goudse) uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).