Verkiezingen

Op woensdag 15 maart heeft u uw stem uit kunnen brengen voor de leden van de Tweede Kamer. Hier vindt u de einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda. Het Goudse opkomstpercentage is 82,92%.

Bekijk hier de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Gouda.

Processen-verbaal uitslag Tweede Kamer verkiezing

De burgemeester maakt bekend dat afschriften van de 33 processen-verbaal N10-1 met de uitslag van de stemming per stembureau en een afschrift van het verzamel proces-verbaal N11, met de totaaluitslag van de stemming van de hele gemeente Gouda vanaf vrijdag 17 maart 2017 om 8.30 uur tijdens de reguliere openingstijden, ter inzage liggen bij de receptie in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1.

De processen-verbaal liggen ter inzage tot het moment dat de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd op donderdag 23 maart 2017.

Meer weten?

Kijk voor informatie over de verkiezingen op www.elkestemtelt.nl