Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 kon u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum
Hier vindt u de defintieve einduitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Gouda. Het opkomstpercentage in Gouda is 56,86%.

Op deze website leest u meer over:

Wie mag er stemmen

Om een stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezing moet u 18 jaar of ouder zijn, mag u niet zijn uitgesloten van het kiesrecht en moet u op 5 februari 2018 staan ingeschreven in de basisregistratie van Gouda. Voor de gemeenteraadsverkiezing mogen naast EU-inwoners ook niet-EU-inwoners, die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven, stemmen. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Om een stem uit brengen bij het referendum moet u 18 jaar of ouder zijn, mag u niet zijn uitgesloten van het kiesrecht en moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

Waar kunt u stemmen

Er zijn 34 stembureaus in Gouda. Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Gouda. U kunt ook de kaart van Gouda bekijken met de stembureaus. Belangstellende kiezers mogen aanwezig zijn gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt. Ook als na 21.00 uur de stemmen worden geteld.

Op wie kunt u stemmen

De kandidatenlijsten zijn op 8 maart huis-aan-huis bezorgd. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen. Meer weten over de standpunten van de politieke partijen? Bekijk de verkiezingsprogramma's.

De kandidatenlijsten worden ook bezorgd bij adressen waar een ja-nee of nee-nee sticker op de brievenbus is geplakt. Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen? Download de lijst hier of haal er eentje af bij de receptiebalie in het Huis van de Stad.

Stemwijzer

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Vul de stemwijzer in en krijg advies over welke politieke partij het beste bij u past naar aanleiding van de gegeven antwoorden.

Stempas en legitimatie

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen worden de stempassen bezorgd. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de gemeenteraadsverkiezing. Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd, dan ontvangt u twee stempassen. Eén voor de gemeenteraadsverkiezing en één voor het referendum. Wilt u voor beide stemmingen uw stem uitbrengen, dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stempas kwijt?

Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt geraakt? Dan kunt u uiterlijk tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen in het Huis van de Stad. U kunt ook via dit formulier een vervangende stempas aanvragen. De digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De vervangende stempas wordt dan toegestuurd. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Iemand gaat voor u stemmen (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van diegene (de gemachtigde) die voor u gaat stemmen.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Gouda woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Gouda woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen in het Huis van de Stad of kunt u downloaden via de website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum en een legitimatiebewijs naar het Huis van de Stad te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen in het Huis van de Stad of downloaden via de website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp bij het stemmen is echter alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

E-learning voor kiezers met een verstandelijke beperking 
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld: https://www.hoewerktstemmen.nl 

Verkiezingen

Informatie over het referendum

Op 21 maart 2018 kunt u bij het raadgevend referendum stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Klik op de onderstaande banner voor meer informatie.

Banner Referendum