Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Het definitieve opkomstpercentage in Gouda is 59.28%.

Uitslagen

De definitieve uitslagen kunt u vinden via deze pagina.

Processen-verbaal en vaststellingen

De processen-verbaal en vaststellingen zijn in te zien via deze pagina.