Informatie voor politieke partijen

Bij de organisatie van een verkiezing zijn niet alleen de kiezers van belang, maar ook de deelnemende politieke partijen. Op deze pagina zijn zaken vermeld die voor de politieke partijen belangrijk kunnen zijn.

Ondersteuningsverklaringen Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 

In de periode van 21 januari tot en met 4 februari 2019 kunnen kiesgerechtigden een ondersteuningsverklaring afleggen voor een partij die voor het eerst aan de provinciale staten verkiezingen/waterschapsverkiezingen mee wil doen. De verklaring is ook nodig voor een partij die bij de vorige verkiezing geen zetel heeft behaald. 

De kiesgerechtigde moet de ondersteuningsverklaring afleggen in de gemeente waar hij/zij als kiezer geregistreerd staat. U kunt het formulier downloaden, invullen en meenemen naar het Huis van de Stad. Let op: u dient het formulier pas te ondertekenen aan de balie. De ondersteuner moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Verkiezingsborden

Voor de verkiezingen worden er zes 'Bordbusters' borden geplaatst in Gouda. Op deze borden komen posters van de deelnemende partijen aan de Provinciale Staten verkiezing gecombineerd met de partijen die deelnemen aan de Waterschapsverkiezing.

De deelnemende partijen zijn bij Bordbusters bekend. U hoeft daarvoor geen poster aan te leveren. Dit geldt ook voor deelnemende partijen aan de Europese Parlementsverkiezing.

De locaties van de borden zijn:

  • Naast het Huis van de Stad
  • Toegang bij Julianasluis
  • Toegang vanaf A12
  • Winkelcentrum Bloemendaal
  • Winkelcentrum Goverwelle
  • Bij rotonde ‘Eurotonde’,  Burg.van Dijkesingel/Voltaweg

Vrije aanplakborden
Er kan ook gebruik worden gemaakt van de vaste, vrije aanplakborden. Deze staan op de volgende locaties:

  • Ridder van Catsweg, bij de vrije school
  • Rotonde Goudse Houtsingel
  • Ruigenburg (tegenover parkeerterrein).

Verkiezingsmarkt

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Op zaterdag 16 maart wordt er Achter de Waag, van 9.00 tot 16.00 uur, een verkiezingsmarkt gehouden voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Politieke partijen kunnen hier informatie verstrekken aan de kiezer. Wilt u hieraan deelnemen? Geef dit dan uiterlijk 6 maart aan ons door via verkiezingen@gouda.nl

Europese Parlementsverkiezingen

Op zaterdag 18 mei wordt er Achter de Waag, van 9.00 tot 16.00 uur, een verkiezingsmarkt gehouden voor de Europese Parlementsverkiezingen. Politieke partijen kunnen hier informatie verstrekken aan de kiezer. Wilt u hieraan deelnemen? Geef dit dan uiterlijk 9 mei aan ons door via verkiezingen@gouda.nl.

Overige promotie activiteiten

Voor overige promotieactiviteiten (het rijden met geluidswagens, het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden/spandoeken/banieren) geldt dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, zie www.gouda.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau verkiezingen via verkiezingen@gouda.nl of tel. 14 0182.