Zorg voor elkaar

Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Midden-Holland in 2018

De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) sluiten per 1 januari 2018 voor drie jaar lang nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar voortgezet. Cliënten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliënten hebben hierover een brief ontvangen.

Het gaat om zorg vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf), beschermd wonen of jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, behandeling, kortdurend verblijf). De nieuwe contractering is voor drie jaar, wat inwoners en zorgaanbieders rust geeft.

Niet-gecontracteerde aanbieders: overgangsbeleid

Met de aanbieders die vanaf 1 januari 2018 geen contract meer hebben met de regiogemeenten is gesproken over de gevolgen hiervan voor cliënten. Het uitgangspunt van deze gesprekken is dat deze aanbieders hun zorgtraject met de huidige cliënten gewoon afronden tot de einddatum van hun beschikking, maar tot uiterlijk 31 december 2018. Cliënten die onder dit overgangsbeleid vallen, kregen hierover in week 51 een brief van de gemeente. Als de zorgaanbieder hiertoe geen kans ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente ziet actief erop toe dat dit gebeurt.
Heeft de cliënt na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt hij/zij hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld het sociaal team) en een advies over passende gecontracteerde zorgaanbieders.

(Persbericht: 21 december 2017)