Woodies en Lobbes gesloten na intrekken vergunning

De exploitatievergunning van Woodies en Lobbes is ingetrokken. Dat betekent dat beide zaken niet meer open mogen vanaf 1 maart 2018. Deze sluiting is het gevolg van een ernstig geweldsincident door personeel dat eind 2017 plaatsvond. Al eerder moest Lobbes gedurende 12 weken dicht, als gevolg van een soortgelijk incident.

Het besluit tot intrekken van de exploitatievergunning is genomen door burgemeester Schoenmaker: "Eind 2017 heeft er een ernstig geweldsincident door personeel bij horecagelegenheid Woodies plaatsgevonden. In 2016 heeft er een soortgelijk geweldsincident plaatsgevonden bij Lobbes. Ik ben toen overgegaan tot een tijdelijke sluiting van horecazaak Lobbes. Uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat er structureel (gewelds)incidenten plaatsvinden in of nabij beide horeca-inrichtingen, ondanks de eerdere sluiting en het verzoek tot het nemen van adequate maatregelen. Dit leidt tot een onveilige omgeving en een onveilig uitgaansklimaat in en rondom de horeca-inrichting. Dat vind ik zeer ernstig en ontoelaatbaar."

"Daarbij heeft de horecaondernemer de verantwoordelijkheid om de openbare orde te bewaren, zowel in de horeca-inrichting als de directe omgeving. Dat is hier structureel niet het geval gebleken en daarom heb ik besloten de exploitatievergunning in te trekken en de horeca-inrichting Woodies en Lobbes voor onbepaalde tijd te sluiten. Ik realiseer me dat het Goudse uitgaanspubliek hierdoor een horeca-inrichting moet missen, echter de veiligheid van bezoekers dient altijd voorop te staan", vervolgt de burgemeester.

Persbericht 26 februari 2018