Wethouders vragen provincie steun voor cultuur

De wethouders van veertien steden en gemeenten in Zuid-Holland doen per brief een beroep op het provinciebestuur om de culturele sector te ondersteunen. De wethouders onderschrijven daarmee de brandbrief die de directeuren van 24 schouwburgen en theaters onlangs aan de provincie hebben gestuurd. De wethouders willen voorkomen dat er door de Covid-19 crisis een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland.

De gemeentebestuurders wijzen op het grote belang van cultuur. 'Uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen. Cultuur heeft niet alleen artistieke, en sociale waarde, maar is ook van grote economische betekenis, zeker in een tijd waarin regio's nationaal en internationaal concurreren.'

Publiek

De wethouders zijn trots op de culturele voorzieningen in de provincie. 'Gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, instellingen hebben op hun beurt geïnvesteerd in het vergroten van hun publieksbereik en in commerciële activiteiten. Deze gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad. Juist daarom is het een enorme tegenslag dat er door de Coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Juist voor een sector die het moet hebben van een zo groot mogelijk publiek zijn de mogelijkheden om binnen de voorzorgsmaatregelen voldoende inkomsten te halen volstrekt onvoldoende.'

Gezamenlijk

De twaalf provincies hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij zich net als de minister verantwoordelijk voelen voor de culturele infrastructuur. 'Wij gaan er van uit dat u die verantwoordelijkheid ook in daden om wilt zetten. Wij trekken als gemeenten graag samen met u en het Rijk op om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.'

Initiatief

Wethouder Thierry van Vugt tekende namens de gemeente Gouda: “Culturele organisaties in Gouda, zoals de Goudse Schouwburg en Museum Gouda, hebben een grote betekenis voor onze stad, maar bovendien ook een sterke bovenlokale betekenis. Inwoners uit de brede regio, tot in de grote steden, behoren tot het klantenpubliek van deze organisaties. Dit soort culturele instellingen trekken steeds meer publiek en eigen inkomsten. Dat mag niet verloren gaan door de ongekende effecten die de coronacrisis voor deze sector heeft, maar dat voorkomen we alleen als we samen optrekken met de provincie." De brief is een initiatief van wethouder Piet Sleeking van Dordrecht, en vormt een reactie op een eerdere brandbrief vanuit een groot aantal Zuid-Hollandse theaters aan de provincie.

Bijlage: Ondersteuning brandbrief culturele infrastructuur Zuid-Holland

14 mei 2020