Warenmarkt verplichte looproute

Sinds de maatregelen rondom het coronavirus zijn ingevoerd, is de warenmarkt gewoon open. De markt behoort net als de supermarkt tot de ‘vitale sector’ en maakt deel uit van de ‘voedselketen’. U kan gewoon uw boodschappen op de markt blijven doen.

Het kabinet heeft een versoepeling aangekondigd waarbij het uitgangspunt van blijf thuis is veranderd naar vermijd drukte. De gemeente monitort wekelijks de drukte op de markt en de laatste tijd is met name de warenmarkt op zaterdag op sommige momenten erg druk. Naast het feit dat de kramen verder uit elkaar zijn gezet en er bij de kramen de 1,5 meterregel wordt toegepast, is er vanaf zaterdag 9 mei ook een verplichte looprichting op de warenmarkt ingesteld. Deze looprichting staat met borden en pijlen aangegeven en hier zal ook op worden toegezien.

Wilt u als u de warenmarkt bezoekt aan uw gezondheid en die van een ander denken? En vooral rekening met elkaar houden? 

Belangrijkste regel is: voorkom contact, houd voldoende afstand (1,5 meter) en betaal met pin en blijf niet langer dan noodzakelijk op de markt of in de binnenstad.  

8 mei 2020