Vuurwerkvrije zones uitgebreid

In juni heeft de gemeenteraad gesproken over vuurwerkvrijezones in Gouda. De gemeenteraad heeft die betreffende avond een voorkeur uitgesproken. Het college sluit aan bij die voorkeur en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het omzetten van de vrijwillig vuurwerkvrije zones van vorig jaar in een verplichte vuurwerkvrije zone. Daarnaast wordt voorgesteld om dit jaar door te gaan met de vrijwillig vuurwerkvrije zones die door bewoners zelf aangevraagd kunnen worden.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld in te stemmen om alle parken, natuurgebieden en gebieden rondom een aantal dierenorganisaties aan te wijzen als vuurwerkvrije zone conform de APV Gouda 2009. Hierin wordt expliciet verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast. Dit zijn de gebieden die vorig jaar vrijwillig zijn aangewezen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het beleid ten aanzien van vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda, volgens de voorwaarden die gehanteerd zijn bij de jaarwisseling 2019-2020, te continueren.

Vervolg

Het raadsvoorstel wordt in oktober behandeld in de gemeenteraad en ligt voor ter besluitvorming.

30 september 2020