Vrijwilligerspenning voor vrijwilligers van zorginstelling Gouwestein & Binnenhof

Op 22 maart ontvangen mevrouw J.E. Rietveld – Mobach en de heer L.J Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenningen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsbijeenkomst.

Beiden ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij zorginstelling Gouwestein en het naastgelegen wooncomplex Binnenhof. Mevrouw J.E. Rietveld-Mobach en de heer L.J. Rietveld wonen sinds 2002 in het wooncomplex Binnenhof van Gouwestein. Sindsdien staan ze altijd klaar om bewoners bij te staan of te ondersteunen.

Mevrouw Rietveld maakte zich al verdienstelijk voor bewoners van Gouwestein, ruim voordat zij in Binnenhof kwam wonen. Zij gaat mee naar kappers- en doktersbezoek, doet boodschappen, en is indien nodig, dag en nacht beschikbaar. Zij bezoekt tevens regelmatig bewoners die naar zorgcentra zijn overgeplaatst.

De heer Rietveld maakt zich sinds zijn pensioen verdienstelijk voor de bewoners van Gouwestein, Binnenhof en Gouwestaete. Hij is altijd beschikbaar en bereikbaar voor hand en spandiensten. Ook zorgt hij dat de tuin en de vijver er altijd tip top uit ziet. Daarnaast is hij actief in de  Sint Janskerk.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(persbericht 22 maart 2017)