Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger van Wijkteam Nieuwe Park

Op zaterdag 2 juni, ontvangt mevrouw M.P. (Manon) Vonk de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester M. Schoenmaker. De erepenning is uitgereikt tijdens de Dag van het Park. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het Wijkteam en overige diensten.

Manon is sinds 2008 betrokken bij het Wijkteam Nieuwe Park en een vraagbaak voor andere bewoners. Ze geeft omwonenden advies en brengt hen in contact met de gemeente en/of Cyclus.

Ook is zij betrokken bij het beheer en onderhoud van de volière in het Van Bergen IJzendoornpark en deelnemer aan “Groen moet je Doen”. Ze is een verbindende factor in de buurt. Manon is ook actief met de organisatie van de jaarlijkse Dag van het Park en Gouda Schoon. Daarnaast is Manon mede-initiatiefnemer van het Creacafé, waar bewoners van Gouwestein en wijkbewoners samen knutselen. Haar motto is dat samenwerken goed is voor een goede woon- en leefomgeving.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.