Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Stichting Downsyndroom

Op 7 april ontving mevrouw Y.C. Kamperman-van de Ruit de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt na de repetitie voor de musical Jakob in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Stichting Downsyndroom, maar daarnaast ook voor ander vrijwilligerswerk.

Mevrouw Y.C. Kamperman-van de Ruit is vanaf 1990 tot heden coördinator van de kern Groene Hart van de Stichting Downsyndroom. Ouders met kinderen met het downsyndroom kunnen zich tot hen wenden. Ze is organisator van themadagen en geeft lezingen. Zij is tevens initiatiefneemster voor het houden van downdisco’s in So What. Ook is zij actief voor het koor Menorah en begeleidt zij bewoners van de Irishof en Hanepraij naar de kerkdiensten. Sinds 2014 is zij diaken bij de Hanepraij.

Stichting Downsyndroom

De landelijke Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met het downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.