Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Ronssehof

Op 8 mei ontving de heer P.J.G. de Zwarte de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bezoekochtend van de heer De Zwarte aan een bewoner van Ronssehof.

De heer De Zwarte is sinds 2005 als vrijwilliger actief bij Ronssehof. Hij is zeer actief bij de Jaarmarkt, helpt met het ophalen van bewoners naar de revalidatie en maakt dan natuurlijk een praatje. Hij is ook één van de bezoekvrijwilligers van Ronssehof die met bewoners wekelijks naar buiten gaat, wat door de bewoners enorm op prijs gesteld wordt. Hij assisteert daarnaast nog bij technische klussen en ondersteunt bij weeksluitingen. De heer De Zwarte is een vrijwilliger waar Ronssehof al jaren op kan rekenen.

Ronssehof is een specialistisch geriatrisch revalidatiecentrum. Daarnaast biedt het centrum verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en verzorgingszorg.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving. 

(8 mei 2019)