Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Pauluskerk

Op 18 april ontving mevrouw W. de Jong-Langhout de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange en intensieve inzet bij de Protestantse gemeente Pauluskerk.

Mevrouw De Jong-Langhout is sinds 2008 actief in diverse functies binnen de Pauluskerk. Onder andere is zij verantwoordelijk voor het aansturen van vijf pastoraal medewerkers, het begeleiden van ca 360 oudere gemeenteleden (van 75 jaar en ouder) en bijstaan van ouderen in hun laatste levensfase. Zij organiseert ontmoetingsdagen, een vrijwilligersavond en maaltijden rond Christelijke feestdagen. Daarnaast zorgt ze voor het wekelijks opstellen van een nieuwsbrief.

De Pauluskerk wil met passie het geloof delen, in de kerkdiensten, de kleinere groepsbijeenkomsten door de week, en daarbuiten.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(Persbericht: 18 april 2018)