Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Bernhardhof

Op donderdag 20 april ontvangt de heer H. de Jong de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning word uitgereikt tijdens de bewonersbijeenkomst. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet als voetbalcoach, voorzitter van de bewonerscommissie en voor zijn activiteiten voor medebewoners.


De heer De Jong is van 1968 tot en met 1994 trainer en voetbalcoach geweest van verschillende voetbalteams. Hij is gestopt op 68-jarige leeftijd. Hij heeft dit in Gouda en de regio gedaan. Sinds 1990 maakt hij zich verdienstelijk voor zijn medemensen in Julianastaete en Bernhardhof als voorzitter van de bewonerscommissie. Ook loopt hij, ondanks dat hij zelf al 90 jaar is, de medebewoners na met boodschappen en de post. Hij heeft veel respect voor de medemens in het algemeen.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.