Vrijwilligerspenning voor 'spin in het web' Jan de Wild

Op woensdag 5 juni ontving de heer J. (Jan) de Wild de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens het overleg van de Stichting Gouda bij Kaarslicht. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht en zijn inzet bij diverse andere vrijwilligersorganisaties.

Jan de Wild is sinds 2008 vrijwilliger bij onder andere de Stichting Gouda bij Kaarslicht, Stichting 4 en 5 mei, AV Gouda, Stichting 21 maart, Museum Gouda en de Goudse Waag. Hij is ook vrijwilliger bij het jaarlijks Paasontbijt op 2e paasdag op de Markt.

Hij heeft veel initiatieven genomen om bepaalde zaken op te zetten. Bij de Stichting Gouda bij Kaarslicht is hij voorzitter van de programmacommissie en eindverantwoordelijk voor de 125 culturele activiteiten op meer dan 30 locaties. Hij is bestuurslid Algemene Zaken bij de Stichting 4 en 5 mei Gouda en mede verantwoordelijk voor een van de drie Stille Tochten. Al 8 jaar is hij voorzitter van de organisatie van de Groenhovenloop bij AV Gouda. Ook is hij ambassadeur tolerantie bij de Stichting 21 maart. Sinds enige jaren is Jan ook actief als gids in het Museum Gouda en in de Goudse Waag. Hij zet zich in voor individuele leerlingen in het onderwijs en is in zijn vrije tijd mentor in het Maatjesproject vanuit de Brede School. Ook zet hij zich in om statushouders en vluchtelingen taalles te geven en is hij betrokken bij het Wandelnetwerk Zuid Holland.

Jan de Wild is door zijn inzet voor veel maatschappelijke organisaties een bekend persoon in de Goudse samenleving en altijd gericht op de medemens. Hij heeft verstand van veel zaken op maatschappelijk en sociaal gebied.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

uitreiking penning 5 juni - 2

uitreiking penning

(5 juni 2019)