Vrijwilligerspenning voor mevrouw Van den Berg-Vink

Op 9 oktober ontving mevrouw N. (Netty) van den Berg-Vink de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra voor haar jarenlange inzet voor de Protestantse Kerk Nederland en de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond. De erepenning werd uitgereikt op het adres Bleulandweg 80.

Mevrouw Van den Berg is sinds 1975 vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Nederland. Zij is tevens bestuurslid geweest van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond en zeker 10 jaar penningmeester. Zij organiseert maandelijks thema-ochtenden voor vrouwen van de kerk en nodigt soms hiervoor sprekers uit. Ze bezoekt al sinds jaar en dag senioren in de thuissituatie of in zorginstellingen. Ook is ze zeer actief bij het organiseren van activiteiten voor leden zoals kerstvieringen en uitstapjes voor senioren. Daarnaast helpt ze mee om mensen die slecht ter been zijn in de Ronssehof naar de kerkdiensten te begeleiden.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

9 oktober 2019