Vrijwilligerspenning voor mevrouw Hendrikse – de Beukelaar

Op donderdag 6 november 2018, ontving mevrouw M.W. (Margreet) Hendrikse – de Beukelaar de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Sint Nicolaasviering in de Ontmoetingskerk. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij het de Ontmoetingskerk en overige diensten.

Mevrouw M.W. Hendrikse – de Beukelaar heeft vanaf september 1998 tot 2002 als vrijwilliger pastoraal werk gedaan bij de wijkgemeente Noord van de Gereformeerde Kerk. Zij heeft pastorale bezoeken afgelegd en jaarlijks een ontmoetingsavond tussen de gemeenteleden georganiseerd.

Van september 2008 tot voor kort is zij lid geweest van de Stichting 4 en 5 mei. Zij verzorgde de contacten met de scholen over deelname van kinderen aan de ceremonie en het neerleggen van de roos bij het Stadhuis tijdens de dodenherdenking.

Sinds ruim een jaar is mevrouw Hendrikse vrijwilliger bij de seniorenkring van de Ontmoetingskerk. Zij verzorgt regelmatig de presentatie en helpt bij de organisatie van de bijeenkomst.

Mevrouw Hendrikse heeft een groep van gastsprekers opgezet die vertellen over hun eigen ervaringen in de tweede wereldoorlog. Ook is mevrouw Hendrikse betrokken bij de organisatie van Adopteer een Monument. Een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Een bijzonder initiatief dat mevrouw Hendrikse heeft opgezet met de Goudse Waarden is Operatie Manna. Er vindt uitwisseling plaats tussen de Goudse Waarden en Engelse scholen. Leerlingen hielden interviews met sprekers voor de klas over hun belevenissen in de tweede wereldoorlog. In 2017 heeft dit project de onderwijsprijs Zuid-Holland gekregen.

Als leerkracht is mevrouw Hendrikse begonnen met een les om kinderen inzicht te geven in apparaten door die uit elkaar te halen en er dan een kunstwerk van te maken. Na haar pensionering is zij dit vrijwillig blijven doen.

Mevrouw Hendrikse is een betrokken persoon, die ervoor gaat en daar veel inzet voor doet. Zij heeft oog voor lief en leed. Zij vindt het belangrijk om kinderen iets te leren voor de rest van hun leven.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

6 december 2018