Vrijwilligerspenning voor medewerkers EHBO-vereniging Sint Joannes de Deo

Op 22 februari 2017, ontvingen G.V. Bennema, J.J.J. Boudewijns, Y. de Voogd en L. Broere-Raapis de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenningen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in verband met hun 85-jarig bestaan. Zij ontvingen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij de EHBO-vereniging.

Onderscheidingen

  • De heer G.V. (George) Bennema is sinds zijn komst in 2000 de koffieman van de vereniging. Alles staat altijd klaar voor de wekelijkse bijeenkomsten en wordt na afloop ook keurig weer opgeruimd. Hij helpt, praat en plaatst opmerkingen tegen de leden om ze actief te krijgen. Hij is een rustige man die zich graag inzet.
  • De heer J.J.J. (Jaco) Boudewijns is sinds 2000 actief als verbandmeester bij de vereniging. Hij is bij bijna alle activiteiten van de vereniging aanwezig. Hij opent de school voor de wekelijkse bijeenkomsten, zorgt voor de verwarming en zorgt dat alle EHBO-materialen die gebruikt worden weer aangevuld worden.
  • Mevrouw Y. (Yvonne) de Voogd doet vrijwilligerswerk sinds 1989. Zij is secretaresse bij de vereniging en dat doet ze met grote nauwkeurigheid. Namen en data op EHBO-diploma’s worden precies gecontroleerd en als ze niet goed zijn gaan ze terug naar de opsteller. Ook de activiteiten waarvoor de vereniging gevraagd wordt komen bij haar binnen, vaak geeft ze zich direct als eerste op.
  • Mevrouw L. (Leonie) Broere-Raapis doet vrijwilligerswerk sinds 1995. Zij is een fanatieke penningmeester. Ze weet precies hoe en wat ze met het verenigingsgeld kan doen.

Sint Joannes de Deo is een Goudse EHBO-vereniging met ca 85 leden. Dit jaar bestaat de vereniging 85 jaar.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.