Vrijwilligerspenning voor medewerker van Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem

Op zaterdag 30 september ontving C.C. (Charlita) Versluis - Buch de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Centrum Natuur- en Milieu Educatie de Zwanebloem.

Charlita geeft met veel plezier en inzet al 33 jaar les bij de Zwanebloem. Haar natuur- en milieukennis deelt ze niet alleen met kinderen maar ook met allochtone vrouwen. Ze is een zeer waardevolle medewerkster in het team.

CNME ‘De Zwanebloem’ bevindt zich in de Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ aan de Bloemendaalseweg 34a te Gouda. Er is een grote leszolder waar natuur- en milieu lessen worden gegeven. Ook worden er lessen bij de scholen verzorgd. Jaarlijks maken ongeveer 1000 groepen leerlingen gebruik van de materialen en/of doen mee aan de lessen. Natuur- en milieueducatie zorgt voor kennis en inzicht in natuur en milieu.

Zonder de inzet van vrijwilligers zou het CNME geen natuur- en milieulessen kunnen geven.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(Persbericht: 30 september)