Vrijwilligerspenning voor medewerker Goudse Gidsen Gilde

Op donderdag 11 januari 2018 ontving de heer P. (Piet) Wieringa de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne Bergman. De erepenning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Goudse Gidsen Gilde, waarbij de heer Wieringa afscheid nam als stadsgids. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij het Goudse Gidsen Gilde.

De heer Wieringa is sinds 1997 actief als Stadsgids. Hij is mede oprichter van het Goudse Gidsen Gilde en een onvermoeibare pleitbezorger van het overdragen van de waarde en het belang van het cultureel erfgoed in Gouda. Hij is tevens één van de vaste rondleiders van de Sint Jan en bestuurslid van het Goudse Watergilde. Ook is hij docent bij de cursus Goudologie met als specialiteit water.

Goudse Gidsen Gilde

De gidsen van het Goudse Gidsen Gilde staan klaar om met grote of kleine groepen de mooiste plekjes van de stad te laten zien. Een rondleiding door het Goudse Gidsen Gilde is de perfecte manier om kennis te maken met het rijke verleden van Gouda. Zij bieden verschillende stadswandelingen aan. Het werk versterkt het draagvlak voor het behoud van het cultureel erfgoed en maakt dat Gouwenaren zelf trots kunnen zijn op hun stad. Het verhoogt de bekendheid van de stad tot ver daarbuiten.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(Persbericht: 17 januari 2018)