Vrijwilligerspenning voor medewerker GoudApot

Op 26 september 19.00 uur ontving Bram Talman de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt bij zijn afscheid als bestuurslid van stichting GoudApot. Hij ontving de erepenning als waardering voor zijn inzet bij GoudApot, Gouwestad en So What.

De heer Talman is een zeer betrokken Gouwenaar op het gebied van samenleving, politiek, moderne media en vrijwilligersleven. Hij is altijd op zoek naar samenhang tussen deze elementen. Hij is actief bij het bolwerk, binnen Gouwestad als presentator, bij So What als bestuurslid en hij heeft initiatieven in de stad zoals een ruil-site en het glazen huis. De heer Talman was buitengewoon actief bij het opzetten van de nieuwe Goudse subsidievorm, de GoudApot. Bij GoudApot heeft hij veel vrijwilligers betrokken bij de samenleving en was hij een belangrijke inspiratiebron om anderen te motiveren.

GoudApot: voor alle Goudse initiatieven

De GoudApot is een ‘pot met geld’ dat door inwoners transparant wordt beheerd. Subsidieaanvragen voor initiatieven die goed zijn voor Gouda kunnen worden ingediend op www.goudapot.nl. Naast het eventueel verstrekken van een financieel steuntje in de rug, geeft GoudApot advies hoe het initiatief wellicht nog slimmer of simpeler gedaan kan worden door gebruik te maken van de in Gouda aanwezige materialen en/of kennis.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(Persbericht: 26 september 2017)