Vrijwilligerspenning voor de voorzitter van Voetbalvereniging ONA

Op donderdag 5 april ontving de voorzitter van Voetbalvereniging ONA, Majanca Klip – Veldhoen de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd uitgereikt tijdens de ledenvergadering. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij de voetbalvereniging.

Majanca heeft een paar jaar (vanaf 2008) de meisjespupillen getraind en was leider bij wedstrijden van het meisjesvoetbal. Ze draait diensten mee in de kantine en in de bestuurskamer. In 2011 heeft Majanca de voorzittersrol op zich genomen en het initiatief genomen om beleids- en andere zaken op te pakken.

Majanca is de eerste vrouw als voorzitter van een voebalvereniging in Gouda en omstreken en een voorbeeld voor veel vrouwen. Door duidelijk te communiceren en consequent te blijven heeft Majanca veel bereikt als het gaat om de betrokkenheid van ouders. Zij heeft bereikt dat er meer samenhang is en de verbinding tussen ouders en leiding beter tot stand is gekomen. Het heeft succes gehad. De club staat er goed voor. Naast het voorzitterschap doet zij ook veel ander werk voor onder andere het jeugd - en peutervoetbal, de kantinezaken inclusief de barbezetting.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.