Vrijwilligerspenning voor de heer en mevrouw Vink

Op woensdag 7 oktober ontvingen de heer C. (Kees) Vink en mevrouw L. (Lummie) Vink- Pol de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij de Ronssehof en andere organisaties.

De heer C. (Kees) Vink en mevrouw L. (lummie) Vink – Pol zijn sinds 1980 actief als vrijwilligers bij verzorgingstehuis Ronssehof. De heer en mevrouw Vink bezoeken bewoners die dreigen te vereenzamen en helpt hen bij uiteenlopende activiteiten zoals, meegaan op doktersbezoek of hulp bij administratieve taken. Ook zijn zij actief als mantelzorger voor hun oude buurman. 

De heer Vink is bovendien actief met het organiseren van kerkdiensten in Ronssehof en de Savelberg.
Bij de Korfbalvereniging Gemini is de heer Vink actief in het bestuur, als coach, sportmasseur en de technische commissie. 
Bij de Ontmoetingskerk is hij actief als ouderling en diaken. Daarnaast is hij penningmeester van de Raad van Kerken en van de Zonnebloem. Ook gaat hij regelmatig mee als begeleider van reisjes voor ouderen, die georganiseerd worden door de Zonnebloem.

Mevrouw Vink-Pol zit in het bestuur van de aanleunwoningen van Ronssehof. Bij korfbalvereniging Gemini is mevrouw Vink actief in de PR commissie en draait zij bardiensten.Mevrouw Vink is ook ouderling In de Ontmoetingskerk en zij maakt deel uit van de kerkenraad. Ook verzorgd mevrouw Vink met veel plezier de catering bij verschillende gelegenheden en gaat zij mee als begeleider van ouderenreisjes.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving. 
 

7 oktober 2020