Vrijwilligerspenning voor de heer Dubois

Op woensdag 11 maart 2020, ontvangt de heer F.C.J. (Frans) Dubois de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. De erepenning wordt uitgereikt tijdens de bestuursvergadering van de Stichting 4 & 5 mei Gouda. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet.

De heer Dubois is sinds 2000 lid van de Werkgroep organisatie herdenking 4 mei. Hij zet zich in om de jeugd te betrekken bij de jaarlijkse Dodenherdenking. Deelname van jongeren aan de Dodenherdenking in Gouda groeit jaarlijks. Hij is initiatiefnemer voor een platform van alle betrokken instanties en organisaties bij de herdenking van 4 mei, waarbij het aandeel van jongeren een grote rol speelt. Ook selecteert hij leerlingen voor het maken van een gedicht voor 4 of 5 mei en nodigt de leerling uit om een gedicht voor te dragen.

De heer Dubois is tevens kartrekker van het project Veteraan in de klas dat hij samen met de Brede School en het Veteraneninstituut in Doorn tot een succes weet te maken. En hij is intensief betrokken bij het project Adopteer een (oorlogs) monument, dat vanuit het landelijk comité 4 en 5 Mei wordt gestimuleerd. De heer Dubois is daarnaast ook actief bij de Goudse schaatsclub als begeleider, coach en vertrouwenspersoon.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

11 maart 2020