Vrijwilligerspenning voor bestuurslid volleybalvereniging Servylo

Op vrijdag 19 mei ontvangt W.J.C. (Hans) Amesz de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning wordt uitgereikt tijdens het eindtoernooi van Volleybalvereniging Servylo. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Volleybalverenigning.

De heer Amesz is 55 jaar lid van Volleybalvereniging Servylo en is inmiddels 73 jaar. Hij heeft veel betekend voor de vereniging door regelmatig wedstrijden te fluiten en door trainingen te geven aan teams. De heer Amesz is aanvoerder geweest van Heren 2 (2008-2016) en trainer van Dames 3 (2006-2016).Daarnaast heeft hij al die jaren meerdere bestuursfuncties bekleed waaronder wedstrijdsecretaris (2011-2015) en voorzitter van het bestuur (2011-2017). De heer Amesz vindt sporten een gezonde levensstijl en mede door zijn inzet voor ledenwerving is de vereniging ook kunnen blijven bestaan.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

(Persbericht: 19-05-2017)