Vrijwilligerspenning voor Ton van Duin

Op donderdag 18 juli ontving de heer Ton van Duin de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Thierry van Vugt. De erepenning werd uitgereikt tijdens de Kaasmarkt. Ton ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van de Kaasmarkt, zijn werk voor de historische brikken en koetsen, de paardensport en het behoud van de Bloemendaalseweg.

Ton van Duin is binnen Gouda maar ook ver daarbuiten bekend vanwege zijn stalhouderij. Eerst aan de Raam maar later aan de Bloemendaalseweg. Hij heeft 33 jaar geleden de toeristische Kaasmarkt mee opgericht in zijn huidige vorm met Friese paarden en de oorspronkelijke kaasbrikken voor Gouda weten te behouden. Daarvoor werden kaasbrikken maar ook andere van toepassing zijnde materialen verzameld en opgeknapt. Zijn verzameling historische koetsen maar ook het door hem verzamelde origineel materiaal om koetsen te onderhouden is een unieke verzameling van cultureel erfgoed.

Ton vindt het geweldig om iedereen kennis te laten maken met zijn paarden en het menvak. Hij heeft zich als vrijwilliger ook ingezet om een Ruiterclub in Gouda op te starten. Doordat zijn Koetserij aan de Bloemendaalseweg gevestigd is ontstond ook zijn liefde voor deze weg en het behoud van de panden langs de weg. Ruim 17 jaar is Ton bestuurslid van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg en is hij vele jaren voorzitter geweest van de Stichting Goudse Hofstedendagen. Hij is nog steeds ere voorzitter.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

18 juli 2019