Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum

Bekijk hier de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum. Het opkomstpercentage in Gouda is 56,9%.

Gemeenteraadsverkiezing

Bekijk hier de definitieve uitslag (Pdf) van de gemeenteraadsverkiezing of bekijk de volledige uitslag (Excel) per kandidaat/stembureau.

Zetelverdeling GR2018Totaal aantal zetels per partij.

pergentage GR2018
Percentage stemmen per partij.

Uitslag GR2018
Totaal aantal stemmen per partij.

Uitslag raadgevend referendum

Bekijk de volledige uitslag (Excel) van het referendum.

Percentage referendum

Procesverbaal gemeenteraadsverkiezing

De 34 processenverbaal van de stembureaus en het proces-verbaal van de hele gemeente Gouda met daarin de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing liggen ter inzage in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1.

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is vastgeld. Het procesverbaal van de zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in Gouda van 23 maart 2018 om 10.00 uur is bekend. Het procesverbaal van de zitting van het kunt u hier bekijken.

Procesverbaal referendum

De 34 processenverbaal van de stembureaus en het proces-verbaal van de hele gemeente Gouda met daarin de uitkomst van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 liggen ter inzage in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1.