Vooraankondiging Gouds symposium 'Diversiteit en arbeidsmarkt'

De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of handicap. Elk mens heeft talenten. En elk talent is meer dan welkom om bij te dragen aan onze mooie stad. Een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. En een stad waarin voor discriminatie geen plek is.

De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden aan de slag kunnen. Voor talenten is het de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. En voor werkgevers is het de mogelijkheid om optimaal te profiteren van verschillen tussen mensen. De samenleving is divers, dus een divers personeelsbestand biedt een kans om optimaal bij diverse klanten of diverse doelgroepen aan te sluiten. Zie daar de win-win.

Maar toch gaat het in de praktijk niet zo gemakkelijk. Want waar vind je als werkgever en ondernemer talent met andere achtergronden en kenmerken dan die van jezelf? En hoe geef je leiding aan een divers personeelsbestand? Welke (voor)oordelen heb je wellicht en zijn die gestoeld op concrete ervaringen of op aannames? En hoe blijf je gemotiveerd als baanzoekende, als je een minder makkelijke uitgangspositie hebt dan anderen en als je last hebt van discriminatie?

Ondertekening
De gemeente Gouda stelt zich als werkgever deze vragen en doet dat graag met u. Daarom organiseert zij een divers programma rondom het thema diversiteit en arbeidsmarkt en nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. De gemeente zoekt ook naar antwoorden om concrete stappen te zetten. Een eerste stap hierin is het ondertekenen van het Charter Diversiteit (www.diversiteitinbedrijf.nl). Met deze ondertekening verplicht de gemeente Gouda zich om het voortouw te nemen om de personele samenstelling van haar organisatie diverser te maken.

Het symposium
De avond bestaat uit een gevarieerd programma. U hoort bijvoorbeeld uit de (Goudse) praktijk van zowel ondernemers als de (jonge) doelgroep. Er komen gerenommeerde sprekers zoals Melvin Tjoe Nij (VNO-NCW en organisator van The Other Businessman), die diversiteit als specialisme hebben. Studenten presenteren een onderzoek naar best practices en er is een discussie. Dit alles met een muzikale en luchtige omlijsting en netwerkmogelijkheden. 

De gemeente Gouda nodigt iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt van harte uit: ondernemers, mensen uit doelgroepen die een achterstand ervaren, organisaties en instellingen, burgers, studenten en scholieren. De toegang voor het symposium is gratis. 

Symposium ‘Diversiteit en arbeidsmarkt’
Wanneer? Dinsdagavond 22 januari, 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar? De Garenspinnerij, Turfsingel 34a - Gouda

Aanmelden
Graag krijgen wij een indruk hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Het vriendelijke verzoek daarom om u vooraf aan te melden voor dit symposium via een mailtje aan diversiteit@gouda.nl. Over enkele weken ontvangt u via de mail het definitieve programma. Voor vragen of suggesties over dit symposium kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.

Namens het college van gemeente Gouda,

Corine Dijkstra, Rogier Tetteroo en Michiel Bunnik