Voor kaas moet je in het 'Gele Hart' zijn

Iedereen uit de regio die iets met kaas te maken heeft, was afgelopen dinsdag 7 maart aanwezig in Gouda met één gezamenlijk missie: Kaas op de kaart!

Deze bijeenkomst was een goede stap tot meer samenwerking. Zo weten toeristen en afnemers nu en in de toekomst dat je voor kaas in het Groene Hart moet zijn. Of beter nog: het 'Gele Hart'.

Spektor Storytelling begeleidde de dag en had voor aanvang van de bijeenkomst met een aantal van de aanwezige kaasboeren, producenten, handelaren en organisatoren van kaasmarkten gesproken. Het bleek dat men gelooft in de kracht van verbinding en dat het essentieel is om verhalen en kennis te delen. Maar ook kwam duidelijk de behoefte naar voren om vooral te dóen en niet te lang te praten.

bijeenkomst kaas

Zeventig aanwezigen

Op basis van de verhalen werd een programma opgezet, waarbij het denkbeeldige bedrijf ‘Cheese Valley Media Company’ voor de opdracht stond om een succesvolle mediastrategie neer te zetten. De zeventig aanwezigen veranderden voor één middag in medewerkers van dit bedrijf en gingen aan de slag met diverse opdrachten, zoals het maken van online en offline mediaplannen en het opzetten van een bedrijfsstrategie.

Het was overduidelijk dat het Gele Hart de oorsprong is van kaas. Of zoals een van de aanwezigen opmerkte: “Op meerdere plaatsen in Nederland wordt kaas gemaakt en over kaas gesproken, maar het authentieke verhaal komt uit deze regio”. De belangrijkste conclusie was dat er veel aanwezig is om het verhaal van gras en koe tot kaas te kunnen vertellen, maar dat dit veel te weinig bekend of aan elkaar gekoppeld is. De bescheidenheid moet overboord. Het Gele Hart moet meer zichtbaar te zijn!

Uitvoeren van de plannen

Voor het vervolg kijken we op welke wijze onderdelen van de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Mogelijk heeft het Gele Hart straks de primeur van een kaasmakelaar. Iemand die de verbindingen stimuleert en die het ontstane enthousiasme optimaal benut.

De bijeenkomst sluit mooi aan op de ideeën van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft. Het ontwikkelt namelijk routes voor toeristen. Denkbeeldige metrolijnen, die men kan volgen bij hun bezoek aan Nederland. Een daarvan is de Dutch Food and Cuisine-lijn, waar het Gele Hart deel van uit gaat maken.

Kaas bijeenkomst