Veiligheidscontrole bomen

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

Bij de laatste controle zijn 243 bomen gevonden die een veiligheidsrisico vormen en daarom gekapt moeten worden. Tevens wordt bij de controles gekeken naar het beheer. Vanuit beheeroogpunt zijn tien bomen door vakspecialisten aangemerkt om te rooien. Deze bomen hebben bijvoorbeeld geen toekomstperspectief of concurreren met andere bomen. De bomen worden in principe herplant op dezelfde locatie. Voor een deel wordt geen herplantplicht opgelegd vanwege ruimtegebrek.

Meer informatie vindt u op www.gouda.nl/boomcontroles.

3 oktober 2018