Bent u de nieuwe voorzitter van de advies- en cliëntenraad?

Voelt u zich betrokken bij de ontwikkelingen in Gouda op het gebied van het sociale domein en wilt u daaraan bijdragen? Dan is de rol van voorzitter van De Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad misschien wel iets voor u!

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij voor de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad op zoek naar: 

een voorzitter (onbezoldigd) 

Uw rol

De voorzitter stuurt de activiteiten van beide raden aan en zit de maandelijkse raadsvergaderingen voor. Hij of zij verbindt beide raden en bevordert samenhang in de oordeelsvorming van de individuele leden van de adviesraden. Voor een goede samenwerking en verbinding tussen beide raden hebben beide raden één gezamenlijke voorzitter. Voor een brede adviesvorming schakelt hij/zij relevante maatschappelijke organisaties en Goudse inwoners in om te zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor het uit te brengen advies. Twee keer per jaar overlegt u met de betrokken wethouders en bespreekt u met hen de begroting en het jaarverslag.

Adviesraad

De Goudse adviesraad sociaal domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid op deelgebieden binnen het sociaal domein. Daarnaast heeft zij een signaalfunctie over ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn. 

Cliëntenraad

De Goudse cliëntenraad adviseert over zaken die te maken hebben met de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast bespreekt de Goudse Cliëntenraad signalen over de uitvoering van het beleid, over de kwaliteit van de dienstverlening en over ontwikkelingen die van belang zijn voor het beleid. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden nemen ongeveer 10-15 uur per week in beslag. Voor de voorzitter en de leden geldt een vacatiegeldregeling. 

Algemeen profiel

1.    Een afgeronde HBO-opleiding dan wel universitaire opleiding of door ervaring verkregen vergelijkbaar werk- en denkniveau. 
2.    Kennis van wet- en regelgeving en zicht op de uitvoering van de gemeentelijke taken, beide  binnen het brede sociale domein.
3.    Kennis van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
4.    Goed inzicht in de bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met politieke besluitvormingsprocessen
5.    Zo mogelijk ervaring met advisering vanuit burger- en/of cliëntperspectief
6.    Aantoonbare interesse in het werkveld
7.    Beschikt over voorzitterscapaciteiten
8.    Inwoner van Gouda

Competenties

1.    Stimulerend leiderschap
2.    Neemt initiatief en stimuleert anderen tot samenwerking
3.    Goede communicatieve vaardigheden
4.    Gevoel voor rollen en verhoudingen
5.    Analytisch denkvermogen
6.    Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden
7.    Flexibel 
8.    Goede netwerker
9.    Kan omgaan met tegengestelde belangen

Solliciteren 

Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV vóór 20 februari naar het college van Gouda, tav. mevr. E. van de Zilver, Afdeling Maatschappelijk Beleid, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. U kunt ook mailen naar ellen.vandezilver@gouda.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen van de Zilver via tel (0182) 58 87 38 of mail naar ellen.vandezilver@gouda.nl.