Veel sneller van het aardgas af

Gouda in 2040 van het aardgas af? "Dat kan al in 2030!" zegt de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra. "Kijk naar de elektrische auto, bijna niemand kon zich tien jaar geleden voorstellen dat die nu overal rondrijden. Zo zal het met de energietransitie ook gaan."

Ruud Koornstra was spreker tijdens de eerste bijeenkomst van de Goudse Transitietafel afgelopen vrijdag in de Chocoladefabriek. Niet alle aanwezigen zijn er van overtuigd dat het ook echt zo snel kan als Koornstra denkt, energie om de schouders er onder te zetten is er zeker. Dat is ook nodig denkt wethouder Hilde Niezen: "de energietransitie gaat lukken als alle betrokkenen met elkaar samenwerken."

Tijdens de bijeenkomst vrijdag kwamen 40 Gouwenaren uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om te bespreken hoe we de energietransitie in Gouda vaart kunnen geven. Centraal stond de vraag wat er nodig is om de energietransitie tot een succes te maken. Samenwerking (van onder op), innovatie en goede communicatie zijn veel gehoorde antwoorden. Anderen benoemen het belang van betaalbaarheid en het bieden van ruimte in wet- en regelgeving.

De inhoudelijke discussie werd afgesloten door leerlingen van het Hoornbeek College en het Coornhert Gymnasium. Zij benadrukken het belang van het delen van informatie en van een lange termijnvisie: "we moeten niet voor oplossingen kiezen die nu aantrekkelijk lijken maar later voor problemen zorgen." De aanwezigen waren het er over eens dat de gemeente een vervolg moet geven aan de transitietafel. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn o.a. mobiliteit, wonen, het motiveren van burgers en het verbinden van initiatieven.

Afbeelding Goudse transitietafel
Het getekende verslag van de bijeenkomst van de Transitietafel op 21 juni in de Chocoladefabriek in Gouda.

(25 juni 2019)