Uw persoonsgegevens zijn in goede handen

Van alle inwoners van de gemeente Gouda zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Hierin is bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u woont en of u getrouwd bent.

U maakt gebruik van deze gegevens als u een afschrift BRP nodig heeft of voor de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs. Daarnaast worden uw gegevens ook verstrekt aan een groot aantal overheidsinstanties. In wet- en regelgeving is vastgelegd welke instanties welke gegevens krijgen. De gemeente beschermt uw gegevens met een privacyverordening. Daarin staat hoe we met deze gegevens om moeten gaan.

Geheimhouding

Wilt u extra privacy? Dan kunt u uw gegevens voor bepaalde instanties geheim houden. Het kan ook voorkomen dat een in de wet BRP genoemde derden, zoals een advocaat, bij de gemeente om uw gegevens vraagt. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt. Een verzoek om geheimhouding kunt u doen via www.gouda.nl/geheimhouding. U kunt ook langskomen op afspraak bij de gemeente. Neem dan een legitimatiebewijs mee. Kijk voor de openingstijden en het maken van een afspraak op www.gouda.nl/contact.

Uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, heeft u het recht een verzoek tot correctie in te dienen. Ook heeft u het recht om het gemeentebestuur te vragen welke gegevens van u aan welke instanties zijn verstrekt. U kunt een verzoek indienen via deze website.

17 juni 2020