Uitreiking eerste Groenprijs

Gouda wordt mooier als we er samen de hark in zetten. En daar krijgt een aantal inwoners ook nog een prijs voor: de Groenprijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt, en gaat naar de Vlindervreugd aan de Da Costakade/Palmstraat, de bloembakken aan het Reeuwijkse Verlaat en de buurtmoestuin in Plaswijck. Deze inwoners hebben zich eerder aangemeld voor Groen-Moet-Je-Doen. Dit project biedt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een stukje gemeentegroen in de buurt. Om deze actieve mensen in het zonnetje te zetten, is de jaarlijkse Groenprijs gelanceerd.

De prijswinnaars ontvangen de Groenprijs uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder (Participatie): “We willen de kracht die er is in de samenleving optimaal benutten. Gouda is een stad van ideeën en initiatieven, en daar bieden we graag een platform voor”.

U bent van harte uitgenodigd bij de eerste prijsuitreiking van de Groenprijs aanwezig te zijn.

Woensdag 29 november 2017
- 15.45-16.00 Buurtmoestuin aan de Elisabeth Hoeve in de wijk Plaswijck (locatie: ter plekke)
- 16.30-16.45 Vlindervreugd Da Costakade/Palmstraat (locatie: ter plekke)
- 17.00-17.15 Bloembakken Reeuwijks Verlaat (locatie: Huis van de Stad)

Standaard gemeenteplantsoenen kúnnen plaats maken voor kleurig en fleurig groen als bewoners dat willen. Zij kunnen hun bewonersinitiatief via Groen-Moet-Je-Doen aanmelden bij de gemeente, en zelf de handen uit de mouwen steken. Het groen blijft wel openbaar gebied. Met Groen-Moet-Je-Doen maakt de gemeente burgerinitiatieven in de stad mogelijk en stimuleert hiermee de kracht van de samenleving.

Drie categorieën

In Gouda zijn al verschillende groeninitiatieven in uitvoering. Om die reden zijn er voor het uitreiken van de prijs drie categorieën gemaakt: de buurtmoestuin, groenbeheer van flinke omvang en het opfleuren van de stad via boomspiegels en/of bloembakken. Alle initiatieven zijn bekeken en gefotografeerd. Bij het beoordelen is gekeken naar de verzorgdheid (soms kwamen spontane reacties uit de buurt over het initiatief) en hoe knapt de buurt ervan op.

Winnaar Categorie Buurtmoestuin

De Elisabeth Hoeve, Plaswijck
Een bij bewoners goed bekende buurttuin/moestuin in Plaswijck. De omwonenden vertellen met veel plezier hoe hun kinderen hier naar toe gaan. Het er ook in het najaar nog erg verzorgd uit, er is gebruik gemaakt van sponsoring, er staat een kleine kas en er ligt een jeux-de-boules-baan bij. Een aanwinst voor de wijk.

Winnaar Categorie Onderhoud groenstroken en plantvakken

Vlindervreugd, Da Costakade/Palmstraat
Met een beperkt aantal omwonenden is het plein van een hondenuitaalveldje omgetoverd tot een pareltje in de wijk en wordt enthousiast op een hoog kwaliteitsniveau onderhouden.
Bewoners vinden het plein een goede verbetering ten opzicht hoe het hiervoor was en hier vooral honden werden uitgelaten.

Winnaar Categorie Bloembakken en boomspiegels

Reeuwijks Verlaat – bloembakken aan reling
Al sinds 2010 nemen bewoners de zorg voor de bloembakken op deze prominente plek op zich. Deze plek ziet er daardoor het hele jaar door steeds zeer verzorgd en fleurig uit.
Dit heeft een positieve uitstraling op de omgeving en geeft de passanten en waterrecreanten bij binnenkomst en het verlaten van Gouda een leuke en gezellige aanblik.

(Persbericht: 23 november 2017)