Uitreiking certificaten ervaringscoaches schuldhulp

Cursisten hebben op woensdag 5 februari de training ´Ervaringsdeskundige bij schuldproblematiek´ succesvol afgerond. Met speeches en bloemen ontvingen zij hun certificaat van wethouder Rogier Tetteroo en twee trainers van Stichting KernKracht.

De training ‘Ervaringsdeskundige bij schuldproblematiek’ leidde mensen die ervaring hebben met hulp bij schulden in twaalf weken op tot ervaringscoaches. De training was een samenwerking tussen Stichting KernKracht en de gemeente Gouda.

Ervaringscoaches zijn ook wel hoopverleners. Een ervaringscoach steunt mensen gedurende een schuldentraject en biedt perspectief op een hoopvolle toekomst. De ervaringscoach kan iemand een-op-een tot steun zijn, een krachtgroep begeleiden waarin lotgenoten ervaringen en tips uitwisselen en de gemeente adviseren bij nieuw beleid of evaluaties. 

Wethouder Tetteroo met de kersverse ervaringscoaches

Bent u geïnteresseerd? Met een ervaringscoach kunt u een-op-eencontact hebben. Een ervaringscoach biedt steun en een luisterend oor. Of wilt u zich aansluiten bij een krachtgroep? Bel of mail naar Maartje Weeda, projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid via telefoonnummer (0182) 51 90 60 of e-mail mweeda@kernkracht.nl. U kunt hier gratis gebruik van maken.