Uitkomsten boomveiligheidscontroles

De gemeente controleert regelmatig of bomen die in plantsoenen en parken staan nog gezond en veilig zijn. Uitgangspunt is dat een boom geen gevaar moet opleveren voor de omgeving. Deze boomveiligheidscontrole (BVC) gebeurt in wijken eenmaal per drie jaar en langs doorgaande wegen eenmaal per jaar.

De gemeente heeft extra onderzoek laten doen naar de omvang van ‘essentaksterfte’ bij essen binnen de gemeente Gouda. Dit is een ziekte waar veel essen aan dood kunnen gaan. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 93 bomen niet meer te redden zijn en gekapt moeten worden. De bomen worden in principe herplant op dezelfde plek. Voor 29 bomen wordt geen herplantplicht opgelegd vanwege het ontbreken van ruimte.

Meer informatie en de kaplijst vindt u op www.gouda.nl/boomcontroles.

(20 februari 2019)