Twee gegadigden voor licentie Goudse lokale omroep

Op 6 mei 2017 eindigt de licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep. Nu de licentie weer vrijvalt, hebben zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CdvM).


Volgens de Mediawet kan er maar één lokale omroep worden aangewezen. De gemeenteraad dient het CvdM te adviseren over de aanvragen.

Poging tot samenwerking
De Mediawet schrijft voor dat wanneer er sprake is van meerdere kandidaten voor de licentie, het college van BenW moet proberen om samenwerking tussen de partijen te realiseren. Onder begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Jan Löwik is daarom door beide omroepen intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden om Gouwestad en Gouda Media samen te voegen. Helaas is gebleken dat ondanks de grote inzet en bereidwilligheid van alle partijen, er geen overeenstemming bereikt kon worden over een gemeenschappelijke visie op de inrichting van de lokale omroep, en de weg daar naar toe. Het college betreurt het dat de gesprekken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Samenwerking had tot een belangrijke impuls van het Goudse media-aanbod kunnen leiden, maar kan niet worden opgelegd.

Criteria
De gemeenteraad zal in zijn advies aan het CvdM een voorkeur voor een van de twee partijen moeten uitspreken. Om een objectieve keuze mogelijk te maken, dienen criteria te worden vastgesteld en meegewogen. De VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) adviseren bij meer gegadigden het volgende mee te laten wegen:

  • Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  • Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  • Samenwerking met lokale partners/organisaties
  • Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven

Advies aan Commissariaat voor de Media
Het college heeft aan de raad voorgesteld deze criteria vast te stellen. Aan de hand daarvan zullen de twee omroepen zich presenteren aan het college en de gemeenteraad waarna zij hun voorkeur kunnen bepalen en de raad tenslotte een gemotiveerd advies aan het CvdM kan uitbrengen. In de tussentijd zal de huidige licentie met enkele maanden worden verlengd.