Nieuws- en persberichten Turfmarktkerk

Actuele berichten (8 februari 2019)

 • De sloop heeft afgelopen woensdag de veilige hoogte bereikt. Een externe constructeur heeft dit woensdag goedgekeurd en het slopen is dan ook gestopt.
 • De komende dagen worden de laatste steigers verwijderd en laatste afrondende werkzaamheden gedaan. Alle materialen zullen worden afgevoerd, met uitzondering van de materialen die van de eigenaar zijn, waaronder ook steigermateriaal.
 • Maandag worden de trillingmeters verwijderd rond het bouwperceel omdat er geen sloopwerkzaamheden meer verricht worden. 
 • Vrijdag 15 februari zal het bouwterrein om 16.00 uur weer worden overgedragen aan de eigenaar. Het is nu aan de eigenaar om het restant van de sloop verder ter hand te nemen.
 • Rondom de Turfmarktkerk wordt een bouwhek van de eigenaar geplaatst.
 • Op vrijdag zullen ook de beveiligingscamera’s van het bouwterrein verwijderd zijn.
 • De speeltuin is op vrijdag weer bereikbaar en de openbare verlichting zal dan ook weer werken. In de loop van de week van 18 februari worden de speeltoestellen weer teruggeplaatst in de speeltuin.
 • In opdracht van de directie van gemeente en ODMH wordt een onafhankelijk feitenonderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond de Turfmarktkerk. Het onderzoeksbureau BMC is hiermee inmiddels gestart. Woensdag jl. konden raadsleden in gesprek met BMC en hun vragen stellen en suggesties meegeven. Hiervoor was veel belangstelling vanuit de raad. De vragen en suggesties worden uitgewerkt in een openbaar verslag. 

Eerdere berichten (31 januari 2019)

 • De sloop verloopt voorspoedig. De aannemer heeft laten weten dat de kerk, zoals de planning er nu naar uitziet, in de loop van volgende week geheel tot veilige hoogte gesloopt zal zijn. 
 • Het metselwerk van de muren is hard, hetgeen het werken met luchthamers nodig maakt. Dat geeft helaas de nodige geluidsoverlast. 
 • Ook gaat het slopen en afvoeren van steigers gestaag door. Daarbij worden de vorige week beschreven transportroutes benut. 
 • Zodra de kerk volgende week volledig tot veilige hoogte is gesloopt, zal de steigerbouwer beginnen met het demonteren van de laatste steigers.
 • Aansluitend wordt eind volgende week gestart met het ontruimen van de bouwplaats en het afvoeren van het laatste puin en sloopmaterialen. Dit zal naar verwachting tot 15 februari duren.
 • Dit alles betekent dat vanaf dat moment een eind zal komen aan de bestuursdwang. De eigenaar komt daarmee weer aan zet voor de verdere sloop van de kerk.
 • De gemeente is in overleg met de eigenaar over de overdracht. 

Eerdere berichten (18 januari 2019)

 • De sloop verloopt volgens planning. De steigers worden voor een groot deel in de komende dagen afgebroken en via de zijde van de Clarissenhof afgevoerd. Het puin en hout wordt nog altijd afgevoerd via de Turfmarktzijde met vrachtwagens die max. 6m3 vervoeren en daarmee binnen de afgesproken maximale tonnages blijven. 
 •  Woensdagavond vond een bijeenkomst plaats van de gemeenteraad over de Turfmarktkerk. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Van Vugt een presentatie gegeven over het Turfmarktkerkdossier. De raadsleden kregen daarna de gelegenheid tot  het stellen van vragen. 
  Een deel van de vragen betrof het zogenaamde feitenonderzoek. De gemeente heeft samen met de ODMH aan adviesbureau BMC opdracht verleend om het gehele dossier te beschrijven en analyseren. De opdracht aan BMC is ingegeven door de wens van het college om openheid en transparantie te geven over het verloop van het proces, maar ook om te leren van de opgedane ervaringen. De eindrapportage van BMC wordt uiterlijk 1 april verwacht.

Eerdere berichten (11 januari 2019)

 • Het slopen van de kerk is na de feestdagen hervat op woensdag 2 januari.
 • Het dak is inmiddels volledig verwijderd. De slopers zijn nu verder gegaan met het afbreken van de muren. Inmiddels is achtergevel 10 meter lager en de voorgevel 7 meter lager. De ODMH monitort actief de staat van het gebouw, zodat kan worden gestopt wanneer de situatie praktisch ‘veilig’ blijkt te zijn en de regie voor de dan resterende sloop derhalve terug kan naar de eigenaar.
 • Binnen in de kerk is de toog voor een groot deel verwijderd.
 • Zaterdag wordt al het houtwerk in de kerk, zoals togen, verder ingekort en afgevoerd.
 • De Clarissenhof wordt vanaf maandag 14 januari gebruikt voor het afvoeren van steigermateriaal. Dit zal gebeuren door een (bestel)auto met aanhanger.
 • Er wordt begonnen met het inkorten van de steiger die in de kerk staat. Deze steiger steekt inmiddels, doordat het dak en een deel van de muren gesloopt zijn, boven de muren uit.
 • De sloop vordert verder volgens planning.

Eerdere berichten (20 december 2018)

 • De sloop wordt hervat, nu dit van de rechtbank weer mag.
 • Tot en met zaterdag neemt de aannemer maatregelen om er voor te zorgen dat de bouwplaats gedurende de feestdagen veilig is. Het gaat onder andere om de volgende werkzaamheden:
  • Het bovenste deel van het houtwerk op het dak (inclusief de losse delen) wordt verwijderd.
  • De losse delen van het metselwerk aan de achtergevel worden gesloopt.
  • Het puin dat bij de bouwstop is achter gebleven op de steigers, wordt afgevoerd.
  • De steigernetten die loshangen worden verwijderd of opnieuw bevestigd.
  • De steigerdelen die niet meer nodig zijn voor het slopen worden gedemonteerd.
 • Het slopen van de kerk gaat verder op woensdag 2 januari, dat betekent dat er rond de feestdagen niet wordt gewerkt. De bouwplaats wordt nog altijd 24/7 bewaakt met de camera’s van BouwWatch.
 • Vanaf 7 januari wordt de route via het Clarissenhof sporadisch (ca. 2 maal per week) gebruikt voor het afvoeren van steigermateriaal. Vooralsnog wordt er geen puin afgevoerd via deze route.
 • Ondanks de vertraging door de tijdelijke stillegging stellen we alles in het werk om de deadline van 1 maart te halen.

Gemeente kan verder met sloop Turfmarktkerk (19 december 2018)

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak Turfmarktkerk en geoordeeld dat er geen aanleiding is om het bestuursdwangbesluit voor de sloop van de Turfmarktkerk te schorsen. Dat betekent dat de gemeente nu alsnog verder kan gaan met de sloop van de Turfmarktkerk. De kerk zal onder regie van de gemeente worden gesloopt tot op veilige hoogte, waarna de regie weer terug gaat naar de eigenaar. Bekijk het nieuwebericht via deze link.

Sloop Turfmarktkerk stilgelegd (30 november)

De eigenaar van de Turfmarktkerk heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter voor het stilleggen van de sloop van de kerk. De rechter heeft besloten om de sloop vanaf heden (30 november) tijdelijk te laten stilleggen om een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De inhoudelijke behandeling van de voorlopige voorziening vindt 13 december plaats.

De gemeente Gouda heeft vandaag de rechter verzocht de stillegging van de sloop op te heffen. Helaas is de rechter daar niet in meegegaan en ligt de sloop vanaf heden stil. Dat betekent dus dat de gemeente moet wachten tot de inhoudelijke behandeling op 13 december. Dat zal helaas een vertraging in het sloopproces met zich meebrengen. Op dit moment is daar nog geen verdere duidelijkheid over.

Eerdere berichten (26 november)

Voortgang sloop
De meeste dakpannen zijn van het dak. De houtconstructie die er onder zit is nu goed zichtbaar. Vorige week is ook gestart met het afbreken van de muren. Vanaf deze week worden daarbij ook machinale (hand)sloophamers gebruikt. Als gevolg daarvan zullen de slopers meer geluid produceren dan tot nu toe.

Afvoer Nieuwehaven/Hijskraan
In verband met de veiligheid van zijn medewerkers heeft de aannemer er voor gekozen de overige dakpannen en het lichte houtwerk niet met de hijskraan, maar door de kerk af te voeren. Pas als de zwaardere balken aan de beurt zijn komt de hijskraan in beeld. Dit zal op zijn vroegst eind deze week zijn, mogelijk later. Totdat de hijskraan is geplaatst, wordt de afvoer via het Clarissenhof sporadisch of helemaal niet gebruikt. De gewijzigde aanpak heeft geen gevolgen voor de planning van de sloop.

Trillingsmeters
De trillingsmeters hebben in de afgelopen week geen overschrijdingen laten zien door het sloopverkeer.

Ecologie
De ecoloog is nog op zoek naar een gevel voor 30 gierzwaluwkasten. Heeft u een flinke gevel tot uw beschikking voor dit doel, neem dan direct contact op met Erwin Teijgeler door een email te sturen naar info@kfnp.nl.

Sloopplanning (bericht 15 november)
Ons uitgangspunt is steeds geweest de sloop ‘tot veilige hoogte’ af te ronden voor 1 december. Dat is ook de deadline die eerder in het jaar door de ODMH was opgelegd aan de eigenaar. Veel mensen hebben gevraagd of dat wel haalbaar is omdat de gemeente eerst de kerk moest laten stabiliseren en daardoor pas op 5 november kon starten met het echte sloopwerk. Samen met de aannemer hebben we afgelopen weken gewerkt aan de planning voor de verdere sloop.

De werkzaamheden aan de kerk worden bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woonbebouwing staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen. De aannemer heeft in zijn planning aangegeven dat er hoofdzakelijk met de hand wordt gewerkt. Er wordt bovendien met kleine, lichte voertuigen afgevoerd. De sloop is gestart op 5 november, we verwachten dat de aannemer op 1 maart klaar is met deze fase van de sloop. We realiseren ons dat dit een relatief lange periode is. Een veilige en zorgvuldige sloop maakt versnelling evenwel helaas niet mogelijk.

Eerdere nieuwsberichten

Gebied rond Turfmarktkerk veilig gesteld (dinsdag 23 oktober) Lees meer
Gemeente zet vaart achter sloop Turfmarktkerk (vrijdag 19 oktober) Lees meer