Turfmarktkerk

De Turfmarktkerk in Gouda bevond zich in slechte staat. Sinds eind mei 2018 ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Omdat die termijnen niet gehaald werden, en uit onderzoek bleek dat er instortingsgevaar dreigde voor de kerk, heeft de gemeente Gouda in oktober 2018 door middel van bestuursdwang, het stutten en slopen tot veilige hoogte overgenomen. Op 15 februari 2019 was de sloop tot veilige hoogte afgerond en ligt de regie nu weer bij eigenaar.

Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

Vlak na de zomervakantie 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Turfmarkt 60 Gouda' zes weken ter inzage gelegen. Op woensdag 11 december 2019 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld door een drietal aanpassingen aan het voorgelegde vaststellingsbesluit door te voeren. Bekijk het hele bestemmingsplan.

Kostenonderzoek

Het college heeft in oktober 2018 spoedeisende bestuursdwang toegepast ten aanzien van het stutten en slopen van de Turfmarktkerk. Het college heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar onderbouwing van de sloopkosten. De ODMH heeft daartoe Lengkeek opdracht gegeven dat onderzoek uit te voeren. Lengkeek is een extern en onafhankelijk schade-expertisebureau met veel ervaring op het gebied van schades en sloop-/bouwprojecten. De beoordeling betreft de beantwoording van de vraag of en in hoeverre de door de gemeente gemaakte kosten bij de toepassing van de bestuursdwang (sloop tot veilige hoogte) noodzakelijk en redelijk waren. Lengkeek oordeelt dat de gemaakte kosten in overwegende mate noodzakelijk en redelijk waren.

Bekijk het rapport van Lengkeek
Bekijk de bijbehorende raadsmemo

Onderzoek

In opdracht van de directie van de gemeente Gouda en de ODMH is een onafhankelijk feitenonderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond de Turfmarktkerk. De opdracht betrof een objectief feitenonderzoek dat door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding aan BMC is aanbesteed. Er is gesproken met betrokkenen rondom dit dossier. Ook de gemeenteraad heeft tijdens een inloopsessie aan BMC aandachtspunten meegegeven en vragen kunnen stellen. Onderzoeksbureau BMC is gebonden aan de ROA-code en zal derhalve onafhankelijk opereren.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is opgeleverd. Bekijk het rapport Feitenrelaas Turfmarktkerk Gouda.

Wob-verzoeken

Rondom het Turfmarktkerkdossier zijn diverse Wob-verzoeken ingediend. Hieronder zijn de diverse Wob-stukken terug te vinden:

Nieuws- en persberichten

Eerdere berichtgeving over de Turfmarktkerk vindt u in het nieuwsarchief.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Turfmarktkerk.