Turfmarktkerk

De Turfmarktkerk in Gouda is in slechte staat. Sinds eind mei dit jaar ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat er een substantiële verslechtering is opgetreden. Er is een behoorlijke bolling in de achtergevel ontstaan, er is nu een lichte golving in de dakconstructie te zien en diverse scheuren en verspringingen in de gevel zijn vergroot. Het is hierdoor onzeker wat er gebeurt met het instabiele gebouw, zeker in slechtere weersomstandigheden. Dit vormde de aanleiding voor de gemeente om in te grijpen en de regie over het slooptraject volledig naar zich toe te trekken. Dit is een vergaande bestuurlijke maatregel.

Sloop Turfmarktkerk stilgelegd (30 november)

De eigenaar van de Turfmarktkerk heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter voor het stilleggen van de sloop van de kerk. De rechter heeft besloten om de sloop vanaf heden (30 november) tijdelijk te laten stilleggen om een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De inhoudelijke behandeling van de voorlopige voorziening vindt 13 december plaats.

De gemeente Gouda heeft vandaag de rechter verzocht de stillegging van de sloop op te heffen. Helaas is de rechter daar niet in meegegaan en ligt de sloop vanaf heden stil. Dat betekent dus dat de gemeente moet wachten tot de inhoudelijke behandeling op 13 december. Dat zal helaas een vertraging in het sloopproces met zich meebrengen. Op dit moment is daar nog geen verdere duidelijkheid over.

Eerdere berichten (26 november)

Voortgang sloop
De meeste dakpannen zijn van het dak. De houtconstructie die er onder zit is nu goed zichtbaar. Vorige week is ook gestart met het afbreken van de muren. Vanaf deze week worden daarbij ook machinale (hand)sloophamers gebruikt. Als gevolg daarvan zullen de slopers meer geluid produceren dan tot nu toe.

Afvoer Nieuwehaven/Hijskraan
In verband met de veiligheid van zijn medewerkers heeft de aannemer er voor gekozen de overige dakpannen en het lichte houtwerk niet met de hijskraan, maar door de kerk af te voeren. Pas als de zwaardere balken aan de beurt zijn komt de hijskraan in beeld. Dit zal op zijn vroegst eind deze week zijn, mogelijk later. Totdat de hijskraan is geplaatst, wordt de afvoer via het Clarissenhof sporadisch of helemaal niet gebruikt. De gewijzigde aanpak heeft geen gevolgen voor de planning van de sloop.

Trillingsmeters
De trillingsmeters hebben in de afgelopen week geen overschrijdingen laten zien door het sloopverkeer.

Ecologie
De ecoloog is nog op zoek naar een gevel voor 30 gierzwaluwkasten. Heeft u een flinke gevel tot uw beschikking voor dit doel, neem dan direct contact op met Erwin Teijgeler door een email te sturen naar info@kfnp.nl.

Sloopplanning (bericht 15 november)
Ons uitgangspunt is steeds geweest de sloop ‘tot veilige hoogte’ af te ronden voor 1 december. Dat is ook de deadline die eerder in het jaar door de ODMH was opgelegd aan de eigenaar. Veel mensen hebben gevraagd of dat wel haalbaar is omdat de gemeente eerst de kerk moest laten stabiliseren en daardoor pas op 5 november kon starten met het echte sloopwerk. Samen met de aannemer hebben we afgelopen weken gewerkt aan de planning voor de verdere sloop.

De werkzaamheden aan de kerk worden bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woonbebouwing staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen. De aannemer heeft in zijn planning aangegeven dat er hoofdzakelijk met de hand wordt gewerkt. Er wordt bovendien met kleine, lichte voertuigen afgevoerd. De sloop is gestart op 5 november, we verwachten dat de aannemer op 1 maart klaar is met deze fase van de sloop. We realiseren ons dat dit een relatief lange periode is. Een veilige en zorgvuldige sloop maakt versnelling evenwel helaas niet mogelijk.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Turfmarktkerk (update: 20 november)

Eerdere nieuwsberichten

Gebied rond Turfmarktkerk veilig gesteld (dinsdag 23 oktober) Lees meer
Gemeente zet vaart achter sloop Turfmarktkerk (vrijdag 19 oktober) Lees meer