Trillingsonderzoek in de Goudse binnenstad

De gemeente Gouda gaat de komende weken in en om de binnenstad een trillingsonderzoek laten uitvoeren. Het college wil nader onderzoeken welke mogelijke effecten zwaar vrachtverkeer kan hebben op de historische binnenstad.

Waarom een trillingsonderzoek?
De binnenstad van Gouda met haar monumenten, slappe bodem en smalle straten is kwetsbaar. Met het oog op sloop- en bouwprojecten in de binnenstad maar ook bijvoorbeeld het reguliere huisvuiltransport wil de gemeente inzicht krijgen in de effecten van het zware transport om en door de binnenstad. Hiervoor wordt een trillingsonderzoek uitgevoerd. Een trillingsonderzoek is een uitgebreid onderzoek dat informatie geeft over het effect van trillingen door zwaar verkeer op gebouwen en wegen. Deze trillingen worden gemeten aan de hand van verschillende snelheden en belading.

Wat houdt het trillingsonderzoek in?
Op verschillende panden en locaties worden tijdelijk trillingsmeters aan muren geplaatst. Bij dit trillingsonderzoek worden ongeveer 40 trillingsmeters in de binnenstad geplaatst. Door de straten waar deze trillingsmeters zijn geplaatst zal gedurende een aantal dagen een vrachtwagen rijden met variërende snelheid en gewicht. Op die manier kan worden gemeten welke impact een bepaalde zwaarte en snelheid van een vrachtwagen heeft op gebouwen en wegen.

Wat wordt er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan?
De uitkomsten van het onderzoek maken duidelijk of er maatregelen getroffen moeten worden. Dit kan betekenen dat de gemeente aanvullend beleid gaat vaststellen voor zwaar verkeer in de binnenstad zoals bouwverkeer en vuilniswagens. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gewichts- en lengtebeperkingen en een bijbehorende snelheidsbeperking voor bouwverkeer, huisvuilwagens, bevoorrading etc. in de historische binnenstad.

Waarom wordt mij straat niet onderzocht?
We gaan niet in alle straten onderzoek doen omdat we verwachten met dit onderzoek een representatief beeld te krijgen van de binnenstad. Trillingen hangen samen met de bodemopbouw, leeftijd van panden en de combinatie van snelheid en gewicht van het verkeer. Voor veel delen van de stad is de uitslag van het onderzoek naar verwachting vergelijkbaar dan wel te interpreteren.  De straten die nu zijn gekozen zijn (meer dan) representatief voor alle straten.

Bekijk hier de routes van het trillingonderzoek.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via tel 14 0182.

10 oktober 2018