Toename van aantal besmettingen in Gouda

De GGD vraagt inwoners van Gouda extra alert te zijn nu in Gouda een snelle toename te zien is van het aantal besmettingen. We vragen iedere Gouwenaar goed op de gezondheid te letten en zich te laten testen bij (minimale) klachten. Zo krijgen we zicht op de besmettingen en kunnen we doen wat werkt: isolatie- en quarantainemaatregelen opleggen aan nauwe contacten en huisgenoten. Zo gaan we met elkaar verdere verspreiding tegen.

Laat u tijdig testen als u klachten hebt en blijf thuis 

Mensen die corona hebben zijn met name besmettelijk als zij klachten hebben. We zien in Gouda dat mensen zich té laat hebben laten testen en daardoor anderen hebben besmet. Dit zorgt voor een snelle groei van het aantal besmettingen. We verwachten de komende weken dat het aantal besmettingen in Gouda dan ook nog blijft toenemen. 

Werk mee aan het bron- en contactonderzoek

Isolatie en quarantainemaatregelen zijn nodig om verdere verspreiding tegen te gaan en kan alleen opgelegd worden als besmette mensen meewerken aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. De GGD brengt met de besmette persoon in kaart met wie er contact is geweest. Als mensen weigeren mee te werken of contacten verzwijgen dan krijgt het virus vrij spel. Uiteindelijk leidt dit tot een toename van ernstig zieke mensen die kunnen komen te overlijden. 

Het kost moeite, maar houd 1.5 meter afstand

1.5 meter afstand houden is en blijft dan ook belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan. We zien op straat, op het strand, in het park dat mensen moeite hebben om deze maatregel aan te houden. Maar doe die moeite! Je familie of vrienden moeten vertellen dat jij ze mogelijk besmet hebt, kost nog veel meer moeite. 

Locoburgemeester Corine Dijkstra: “De cijfers in Gouda laten zien dat Corona nog steeds onder ons is en snel de kop op kan steken. Ook landelijk zien we dat het aantal besmetting weer snel oploopt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Het is cruciaal dat iedereen zich aan de maatregelen houdt om verdere verspreiding van Corona te voorkomen en daarmee onszelf en anderen te beschermen. Het is erg belangrijk om Corona-klachten serieus te nemen en bij klachten direct een Corona-test te laten doen. En blijf totdat de uitslag bekend is, in quarantaine. Ik begrijp dat het lastig is, zeker met dit warme weer, om rekening te houden met de maatregelen. Maar het is echt nodig. Houd 1,5 meter afstand, was je handen en houd rekening met elkaar. Ook in familieverband, want juist daar ontstaan herleidbaar veel besmettingen.”

Alertheid in omringende dorpen

Het coronavirus houdt zich niet aan stads- en dorpsgrenzen. Deze oproep is voor iedereen in Gouda, maar geldt voor alle inwoners in heel Nederland. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

7 augustus 2020