Toekomst voor het Weeshuiscomplex

Het Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat is een verzameling unieke historische panden in het oude centrum van Gouda. Het bestaat uit een aantal bijzondere monumenten die samen een sfeervolle locatie vormen, maar nu grotendeels leeg staan. Goudse ontwikkelaar White House Development (WHD) heeft nu een commercieel haalbaar plan ingediend voor een hotel met restaurant in het Weeshuis en circa 30 loft- en stadsappartementen.

Al geruime tijd wordt gesproken over de herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex. Eerdere ideeën en plannen om invulling te geven aan het thema ‘Eten, Verblijven, Ontmoeten’ zijn om verschillende redenen niet doorgegaan. Vooral doordat het thema naast veel kansen ook afbreukrisico kent. Na het afhaken van een eerder geselecteerde partij was er nauwelijks belangstelling vanuit de markt voor het complex totdat WHD met een plan kwam. WHD heeft ondertussen een uitgewerkt planvoorstel met bijbehorende bieding ingediend.

Eten, Verblijven, Ontmoeten
Het plan voorziet in een hotel- en restaurantfunctie (gedacht wordt aan 18-22 kamers / suites) in het voormalige Weeshuis. Het voldoet hiermee aan het thema Eten, Verblijven, Ontmoeten. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan (de binnenstad van) Gouda. Daarnaast blijven de Jeruzalemkapel, Schoolmeesterswoning en het Weeshuisplein conform de wens van de gemeenteraad en het college deels openbaar toegankelijk.

Loft- en stadsappartementen
Voor het overige gaat het plan uit van 25-30 loft- en stadsappartementen en twee stadswoningen. De stadsappartementen zullen vooral interessant zijn voor jeugdig publiek. Jonge professionals en één- of tweepersoons huishoudens. Het gaat om huurappartementen waarbij bepaalde voorzieningen worden gedeeld (zoals de ruimte voor wassen en drogen). Er wordt in beperkte mate voorzien in een aantal (elektrische) auto’s die door de bewoners worden gedeeld. Voor het overige zijn de woningen ‘autoloos’ wat betekent dat er geen parkeervergunning kan worden verkregen. Het versterken van de woonfunctie in de binnenstad past eveneens binnen de gemeentelijke randvoorwaarden.

Uitwerking
In deze fase zijn er ook nog punten die nader uitgewerkt moeten worden zoals parkeren. Voor het hotel en het restaurant is het bijvoorbeeld cruciaal om te kunnen beschikken over een aantal exclusieve parkeerplaatsen voor het gebouw. Daar zal dus ruimte voor gemaakt moeten worden. Dit vraagt een bredere studie van het gebied. Partijen gaan hierover samen in overleg om een aanvaardbare en haalbare oplossing te bespreken. In de planuitwerking zal ook nader gekeken worden naar de monumentale waarden van het complex en het behoud en de aanpassing daarvan.

Klankbordgroep
Veel organisaties en (direct) omwonenden voelen zich betrokken bij het complex en willen meedenken. Daarom komt er een klankbordgroep zodra duidelijk is dat het plan van WHD doorgang kan vinden.