Sportieve ideeën voor Gouda? Dien uw idee in!

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het is ook nog eens heel leuk! In Gouda zijn veel sportmogelijkheden, maar we kunnen nog zoveel meer met sport. Heeft u een goed sportidee voor Gouda? Het indienen van een idee kan nog tot 1 september.

Sportwethouder Michiel Bunnik gebruikte het zomerreces om ideeën op te halen voor een nóg sportievere stad. "We hebben al tientallen sportideeën opgehaald, deze zomer. Via Facebook, Twitter en krantenberichten is de oproep gedaan om sportieve ideeën voor Gouda in te zenden. Tientallen Gouwenaars namen de moeite om hun suggesties in te dienen via de website van de gemeente. Ook tijdens het Sportcafé van Sportpunt Gouda werd door sportbestuurders meegedacht."

Idee indienen?

U kunt uw idee indienen via www.gouda.nl/sportidee.

28 augustus 2019