Slim ruimtegebruik: nieuwe impuls voor bedrijventerrein Goudse Poort

Vastgoedeigenaren, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de gemeente zetten samen de schouders onder het Goudse bedrijventerrein Goudse Poort. Dat hebben zij afgesproken in een intentieovereenkomst. Doel is het verminderen van leegstand en versterken van de vitaliteit van het terrein.

Met het zetten van hun handtekening op 23 november geven de betrokken partijen aan de Goudse Poort verder te willen ontwikkelen. Concreet spreken ze onder meer af werk te maken van de bereikbaarheid van het terrein, bijvoorbeeld door verbetering van de entree vanaf de A12. Ook gaan de partijen onderzoek doen naar mogelijkheden voor toevoeging van bijvoorbeeld woningbouw.

Slim ruimtegebruik
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, die de verklaring namens de provincie ondertekende, noemt de aanpak op Goudse Poort een mooi voorbeeld van slim ruimtegebruik. “De ruimte in Zuid-Holland is schaars, dus we moeten veel meer gebruik maken van bestaande ruimte binnen de steden. Daar liggen kansen, denk aan transformatie van leegstaande kantoren. Zo zorgen we dat steden sterk en aantrekkelijk blijven. Dat moeten we samen doen: met gemeenten, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Zoals hier, op de Goudse Poort.”

Nauwe samenwerking
Aan de ondertekening ging een traject van nauwe samenwerking vooraf, waarbij de wensen en belangen van alle betrokkenen in beeld zijn gebracht. Wethouder Jan de Laat: “Ik ben enthousiast over de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, eigenaren van gebouwen op de Goudse Poort en de gemeente Gouda. Voor alle plannen om tot een verdere invulling van dit prachtige bedrijfsterrein te komen staat mijn deur altijd open." De komende jaren gaan de betrokken partijen samen aan de slag om de afspraken in de intentieovereenkomst daadwerkelijk te realiseren.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie ook de video over de aanpak op Goudse Poort of lees hiermeer over Slim ruimtegebruik.

Goudse Poort

(Persbericht: 23 november 2017)